Diyo Bali Sanjha Ko Nepali Song | Tihar Song | Dipawali Song by Babina Bhattarai with lyrics

Diyo Bali Sanjha Ko Nepali Song

Diyo Bali Sanjha Ko Nepali Song is Tihar Song for Dipawali Song by Babina Bhattarai

कष्टहारिणी, दिव्यरूपिणी माता लक्ष्मी, नारायणी
कष्टहारिणी, दिव्यरूपिणी माता लक्ष्मी, नारायणी

दियो बाली साँझको, फूल सजाई पूजाको
दियो बाली साँझको, फूल सजाई पूजाको
माता लक्ष्मी, बसिदेऊ आज, घर-संसार सानो हाम्रो
दियो बाली साँझको, फूल सजाई पूजाको

सरस्वती भई विद्या देऊ
दुर्गा भई रक्षा गरिदेऊ
अशान्तिको कालो रातमा प्रकाश शान्तिको छरिदेऊ
हो, अशान्तिको कालो रातमा प्रकाश शान्तिको छरिदेऊ

दियो बाली साँझको, फूल सजाई पूजाको
माता लक्ष्मी, बसिदेऊ आज, घर-संसार सानो हाम्रो
दियो बाली साँझको, फूल सजाई पूजाको

कष्टहारिणी, दिव्यरूपिणी माता लक्ष्मी, नारायणी
कष्टहारिणी, दिव्यरूपिणी माता लक्ष्मी, नारायणी

नश्वर शरीर चोला मान्छेको
बुझ्दैन भेउ जन्म-मरणको
जन्मनुपरे संसारमा फेरि, सँगै जन्मौँ, यही वर देऊ
हो, जन्मनुपरे संसारमा फेरि, सँगै जन्मौँ, यही वर देऊ

दियो बाली साँझको, फूल सजाई पूजाको
माता लक्ष्मी, बसिदेऊ आज, घर-संसार सानो हाम्रो
दियो बाली साँझको, फूल सजाई पूजाको

Nikhil Niranjan Pradip

Nikhil Niranjan Pradip

ऋषि वही ब्रह्मज्ञान सिवाय और कुछ लिखता ही नहीं गुरु वही ब्रह्मचैतन्य सिवाय और कुछ दिखाता ही नहीं प्रेम वहीं जहां प्रीतम के सिवाय और कुछ दिखता नहीं भक्ति वहीं जहां भगवान सिवाय और कुछ दिखता नहीं .....साधक सच्ची वही... लक्ष्य जिसकी सर्वज्ञ चैतन्य सिवाय कुछ भी नहीं... जय गुरुदेव...! जय गुरुदेव...!! जय गुरुदेव...!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *