Guru Mata Pita with Lyrics | Guru Bhajan in Nepali | Guru Purnima Special by Babina Bhattarai

Guru Mata Pita Bhajan in Nepali for Guru Purnima Special 

Guru Mata Pita Bhajan in Nepali for Guru Purnima Special

 

 

गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा

तिम्राे चरणामा स्वामी मेराे कोटि प्रणाम

 

प्रियताम तिमी, प्राणनाथ तिमी

तिम्राे चरणामा स्वामी, मेराे कोटि प्रणाम

 

तिमी भक्ति हाै, तिमी शक्ति हाै

तिमी मुक्ति हाै, मेराे सांब शिवा

 

तिमी प्रेरणा, तिमी साधना

तिमी आराधना, मेराे सांब शिवा

 

तिमी प्रेम हाै, तिमी करुणा हाै

तिमी मोक्ष हाै, मेरे सांब शिवा

 

गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा

तिम्राे चरणामा स्वामी मेराे कोटि प्रणाम

 

प्रियताम तिमी, प्राणनाथ तिमी

तिम्राे चरणामा स्वामी, मेराे कोटि प्रणाम

Nikhil Niranjan Pradip

Nikhil Niranjan Pradip

ऋषि वही ब्रह्मज्ञान सिवाय और कुछ लिखता ही नहीं गुरु वही ब्रह्मचैतन्य सिवाय और कुछ दिखाता ही नहीं प्रेम वहीं जहां प्रीतम के सिवाय और कुछ दिखता नहीं भक्ति वहीं जहां भगवान सिवाय और कुछ दिखता नहीं .....साधक सच्ची वही... लक्ष्य जिसकी सर्वज्ञ चैतन्य सिवाय कुछ भी नहीं... जय गुरुदेव...! जय गुरुदेव...!! जय गुरुदेव...!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *