Prabhu Binako Jiwan… || Guru Binako Sadhana… || प्रभु बिनाको जीवन || Guru-Pray || Bhakti Song

Prabhu Binako Jiwan... || Guru Binako Sadhana... || प्रभु बिनाको जीवन || Guru-Pray || Bhakti Song

गुरु बिनाको साधना, साध्नैसम्म नि म सक्दिन

गुरु बिनाको साधना, साध्नैसम्म नि म सक्दिन

(बरु जाओस्… सारा सन्सार…) २ सत्य खोज्न… म छोड्दिन

प्रभु बिनाको जीवन, सोच्नसम्म नि म सक्दिन

गुरु बिनाको साधना, साध्नैसम्म नि म सक्दिन

(कसले देख्यो र ब्रम्हःलाई)२ ब्रम्हः भन्नु तिमी होउ

(यूगको सिंगो संसार, सृष्टि पनि तिमी होउ)२

Prabhu Binako Jiwan... || Guru Binako Sadhana... || प्रभु बिनाको जीवन || Guru-Pray || Bhakti Song
Prabhu Binako Jiwan… || Guru Binako Sadhana… || प्रभु बिनाको जीवन || Guru-Pray || Bhakti Song

(ब्रह्मत्व दिन्छौ भने त) २, ,ज्यानै पनि दिईदिन्छु

(ब्रम्है ज्ञान, जी…वनमा, ज्योती बनि चम्किन्छु) २

प्रभु बिनाको जीवन,सोच्नसम्म नि म सक्दिन 

गुरु बिनाको साधना, साध्नैसम्म नि म सक्दिन

(बरु जाओस्… सारा सन्सार…) २ सत्य खोज्न… म छोड्दिन

प्रभु बिनाको जीवन,सोच्नसम्म नि म सक्दिन 

गुरु बिनाको साधना, साध्नैसम्म नि म सक्दिन

प्रभु बिनाको जीवन,सोच्नसम्म नि म सक्दिन  २

Nikhil Niranjan Pradip

Nikhil Niranjan Pradip

ऋषि वही ब्रह्मज्ञान सिवाय और कुछ लिखता ही नहीं गुरु वही ब्रह्मचैतन्य सिवाय और कुछ दिखाता ही नहीं प्रेम वहीं जहां प्रीतम के सिवाय और कुछ दिखता नहीं भक्ति वहीं जहां भगवान सिवाय और कुछ दिखता नहीं .....साधक सच्ची वही... लक्ष्य जिसकी सर्वज्ञ चैतन्य सिवाय कुछ भी नहीं... जय गुरुदेव...! जय गुरुदेव...!! जय गुरुदेव...!!!