Perfect Marriage Life Transforms You to Spirituality

गृहस्थी (वैवाहिक) र सन्यासी (आध्यात्मिक) जीवनको पूर्णताको पहिलो उत्क्रांतिको सुरुवात गृहस्थी (वैवाहिक) जीवनलाई  सुन्दर र शानदार बनाउनु छ भने…  क्रान्तिको…

Duttatraya Strotam Lyrics with Meaning in Nepali || Jatadharam Pandu Rangam || Jagadutpati Karte Cha

श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम् नेपालीमा अर्थ सहित Nepali जटाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिम् । सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे || अर्थ जसले लालिमा…